Luther-olvasókör

2017-ben ünnepeltük a reformáció indulásának 500. évfordulóját. Az erre való méltó felkészülés egyik fóruma lett a Luther-olvasókör.

Kéthavonta jövünk össze egy órára, amikor az előző alkalommal kiosztott Luther szövegrészlettel ismerkedünk meg mélyebben. Megpróbáljuk a reformátor tanítását összevetni más írásaival, illetve kortársainak gondolkodásával is. A már ötödik évébe érkező csoport kezdetben kisebb írásokkal, prédikációkkal foglalkozott, de két éve már a Kis és a Nagy Káté tanításával ismerkedünk.

Meggyőződésünk, hogy Luther szövegeivel való ismerkedés minden gyakorló evangélikus számára ismeret- és hitmélyítő hatású, tudatos keresztyén életünk fontos lehetősége.

Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. (Dán 5,15)

Alkalmainkat január, március, május, szeptember és november (nyár kivételével a páratlan hónapok) utolsó keddjén 18 órától tartjuk a keresztúri gyülekezeti teremben.

A kör vezetője: ifj. Zászkaliczky Pál   pal.zaszkaliczky@t-online.hu