Beszámolók

Jelentések, határozatok

Honlapunkon elsősorban a gyülekezet életéről, terveiről szeretnénk beszámolni, a hangsúlyokat a lelki, közösségi életre helyezve. Van azonban gyülekezetünknek "egy másik arca" is, amely a szervezeti, hivatalos területeket érinti. Az egyházközség testületeinek lényegesebb döntéseit, határozatait, jelentéseket tesszük ezen az oldalon közzé.

2023. március 8-án a presbitérium elfogadta a 2022. évi zárszámadást és a 2023. évi költségvetést.

2023. április 16-án és 23-án a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2022-es lelkészi jelentést.

2023. április 16-án és 23-án  közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2022-es felügyelői jelentést.

2022. március 30-án a presbitérium elfogadta a 2021. évi zárszámadást és a 2022. évi költségvetést.

2022. június 5-én és július 12-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2021-es lelkészi jelentést.

2022. június 5-én és július 12-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2021-es felügyelői jelentést.

2021. június 27-én és július 4-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2020-as lelkészi jelentést.

2021. június 27-én és július 4-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2020-as felügyelői jelentést.

2021. március 16-án a presbitérium elfogadta a 2020. évi zárszámadást és a 2021. évi költségvetést.

2020. szeptember 13-án és 24-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2019-es lelkészi jelentést.

2020. szeptember 13-án és 24-én  közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2019-es felügyelői jelentést.

2020. március 3-én a presbitérium elfogadta a 2019. évi zárszámadást és a 2020. évi költségvetést.

2019. november 25-én a presbitérium Dr. Bácskai Károlyt (határozatlan időre) kisegítő lelkészi szolgálattal bízta meg egyházközségünkben. Isten áldását kérjük a szolgálatra!

2019. március 10-én és 24-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2018-os lelkészi jelentést.

2019. március 10-én és 24-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2018-os felügyelői jelentést.

2019. március 5-én a Presbitérium elfogadta a 2018. évi zárszámadást és a 2019. évi költségvetést.

2018. szeptember 23-án a közgyűlés megválasztotta a Tizmárné Sziklai Mariannt - a pénztárosi, ill. Bartosné Gemzsi Zsuzsannát - a számvevőszéki tag tisztségre. 

2018. augusztus 5-én elbúcsúzott gyülekezetünktől Kovács Áron másodlelkész.

2018. március 11-én a közgyűlés megválasztotta a 2018-24-es ciklusra az egyházközség új tisztségviselőit és presbitereit.

2018. március 11-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2017-es felügyelői jelentést.

2018. március 11-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2017-es lelkészi jelentést

2018. február 19-én a Presbitérium elfogadta a 2017. évi zárszámadást és a 2018. évi költségvetést.

2018. február 7-én a Jelölő Bizottság véglegesítette a 2018-2024-es ciklusra a tisztviselő- és presbiterjelöltek névsorát. A jelöltek rövid bemutatkozása itt olvasható.