Gyermekbibliakör

Szülőként, nagyszülőként mindnyájunk számára fontos gyermekünk biztonsága, fejlődése, értékes közösségekhez tartozása. Mennyit fáradozunk, míg keressük a lehetőségeket, alkalmakat ezekhez! Rákoskeresztúri templomunkban az istentisztelet ideje alatt lehetőség van arra, hogy a családokkal érkező óvodás, iskolás gyermekek gyermekbibliakörön vegyenek részt.

A foglalkozásokon bibliai történetek alapján, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva vesszük sorra a hit kérdéseit, ismerjük meg a Bibliát. A bibliai családok, emberek történetein keresztül megtapasztalva Urunk végtelen szeretetét és Jézus támogató jelenlétét. MIndezt játékos, vidám, baráti közegben tesszük, keresztyén dalokat tanulva, a különböző kreatív technikák adta lehetőségek kiaknázásával.

A további találkozásokra a havi rendszerességgel megrendezésre kerülő családi Istentiszteletek és a gyülekezet által szervezett színes és tartalmas gyermekprogramok is lehetőséget adnak.

A foglalkozásokon a szeretetvendégség alkalmainkhoz hasonlóan, olykor a gyerekekkel lehetőségünk adódik sütemény, üdítő, gyümölcstea fogyasztására is a beszélgetések közben. KÉRJÜK EZÉRT A KEDVES SZÜLŐKET, hogy ha a gyermeküknek speciális diétára van szüksége, ezzel kapcsolatban még az Istentisztelet, illetve a csoportfoglalkozás kezdete előtt tegyenek jelzést a foglalkozást vezető szolgálattevő gyülekezeti munkatársnál. Kérésünk a gyülekezeti alkalmak keretében szervezett programokra is vonatkozik. Köszönjük, hogy előre jelzésével segíti szolgálatunkat és a foglalkozások, rendezvények örömteli megvalósulását is.

Alkalmaink: vasárnaponként 10.30-tól a rákoskeresztúri gyülekezeti teremben

Csoportvezetők: Cseppelyné Gébele Gabriella, Szántóné Varga Edit, Farkas Katalin, Hullánné Mladek Mária