Lelki útravaló
2021-05-22
Ferenczy Erzsébet

Kérem Istent, hogy mindnyájatokra küldje el az Ő Lelkét és ajándékozzon meg Titeket minden ajándékával, lelki áldásával. Békességgel, örömmel, türelemmel, mennyei erővel, lelki-testi gyógyulással, hittel, szeretettel reménységgel. Mindenkit azzal, amire most éppen a legnagyobb szüksége van. 

Szeretettel gondolok Rátok: Ferenczy Erzsébet
2021-04-24
Ferenczy Erzsébet

Krisztus nem csupán imádkozott értem a kereszten, hanem elviselte értem a legszörnyűbb szenvedést...
2021-04-17
Ferenczy Erzsébet

Mindnyájunknak szükségünk van megerősítő üzenetekre ezekben a nehéz időkben. Én egy régi igehirdetésből sokat merítettem és most ennek a gondolatait továbbítom. Bátorítson mindenkit a zsoltáríró reménysége: Bizony elrejt engem hajlékában a veszedelem napján, betakar sátra rejtekében, sziklára emel föl engem. Zsolt 27,5 
Imádságos szeretettel gondolok mindenkire:
Erzsike
2021-03-26
Döfri Lajos

A mai emberek nagy része nem érzi élet közelinek a természeti változásokat, mert csak a közvetlen környezete számít. Úgy gondolják, hogy minden ő értük van és ezzel nekik semmi dolguk nincs, nem érzik át azt a felelősséget, amit a teremtett világ felé gyakorolniuk kell.
2021-01-01
Gáncs Péter

2020. próbás hónapjai után óvatosabban kell bánnunk az újévi jókívánságokkal. A megszokott „búékozás” helyett talán bölcsebb, ha csak annyit mondunk, annyit kívánunk másoknak és magunknak, hogy 2021 legyen a gyógyulás esztendeje. Hiszen sokféle sérülést, sebet hordozunk az elmúlt, vagy talán precízebben fogalmazva, a reménység szerint elmúló félben lévő nehéz időkből.
2020-04-01
Magyari Márton

„Mindenkinek jönnek olyan időszakok az életében, amelyek hasonlítanak ahhoz a golgotai sötétséghez. Amikor úgy érezzük, mintha kialudt volna minden világosság, mintha a kétségbeesés terjesztené ki sötétjét ránk, mintha eltávozott volna tőlünk Isten valósága.”
2020-03-26
ifj. Zászkaliczky Pál

"Gyerekek játszanak a házban, rajtuk kívül nincs otthon senki. Egyszer csak zajt hallanak a pince felől. Először megpróbálnak nem tudomást venni róla, de a zaj időről időre megismétlődik."
2020-03-19
B. Pintér Márta

"Micsoda lelki forrást jelentettek az úrvacsora igéi azoknak a hittestvéreinknek, akik a 20. század poklaiban szenvedtek: a Gestapo börtöneiben avagy a Gulágon! A fejből idézett zsoltárversekből merítettek erőt és bátorítást abból, amit Jézus tanításaiból megőriztek."
2020-01-05
ifj. Zászkaliczky Pál

„Furcsa ez a történet, hogyan kérhet ilyet Isten? Fellázad emberi igazságérzetünk. A későn kapott egyetlen gyermeket, aki az ígéret beteljesedésének záloga? Az az Isten, aki egyébként tiltja az emberáldozatot?!”
2019-10-20
ifj. Zászkaliczky Pál

"Ha van fedél a fejünk felett, és minden nap jut valamilyen étel az asztalunkra, már benne vagyunk a világ leggazdagabb 10%-ában. Milyen felelősséget hordozunk a szerencsétlen sorsúak irányába?"
2019-09-16
ifj. Zászkaliczky Pál

„A teljesítési kényszerben élő ember úgy gondolja, ezzel Isten üzletfelévé válik, adok-kapok, Ő követel, én teljesítek. Ezzel szemben az igazság az, hogy a törvénnyel megragadni akart, a törvénnyel birtokolt Isten bálvánnyá válik, akár a kézzel faragottak.”
2019-05-10
Dörfi Lajos

„A bűn totalitásából adódik a halál totalitása is. Amint a bűn elhat minden emberre, úgy a halál is. A bűn erejének megtörése egyben a halál erejének megtörését is eredményezi.”
2019-04-27
Sámel László

„Tegyünk rendet az életünkben, és ne sodródjunk a világgal! Kezdjük ma a rendrakást! Lépjünk ki a ’mókuskerékből’ és gondolkozzunk el!”
2019-04-19
Dörfi Lajos

„Jézus szándékosan mondta múlt időben: átment a halálból az életre. Nem ’majd át fog menni’ a halálból az életre. Tehát nem ígéretet ad, ami a bizonytalan jövőre vonatkozik, hanem megtörtént eseményt, tényt állapít meg.”
2019-04-12
Dörfi Lajos

„Virágvasárnap különös ünnep, mert egyszerre van jelen az öröm és a halál, a dicsőség és a szenvedés, a nép ujjongása és gyűlölettől eltorzult kiáltozása. Akik Jézus jeruzsálemi bevonulásakor hozsannát kiáltanak, a passióban már Krisztus kereszthalálát követelik.”