Beszámolók

Jelentések, határozatok

Honlapunkon elsősorban a gyülekezet életéről, terveiről szeretnénk beszámolni, a hangsúlyokat a lelki, közösségi életre helyezve. Van azonban gyülekezetünknek "egy másik arca" is, amely a szervezeti, hivatalos területeket érinti. Az egyházközség testületeinek lényegesebb döntéseit, határozatait, jelentéseket tesszük ezen az oldalon közzé.

2021. június 27-én és július 4-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2020-as lelkészi jelentést.

2021. június 27-én és július 4-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2020-as felügyelői jelentést.

2021. március 16-án a presbitérium elfogadta a 2020. évi zárszámadást és a 2021. évi költségvetést.

2020. szeptember 13-án és 24-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2019-es lelkészi jelentést.

2020. szeptember 13-án és 24-én  közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2019-es felügyelői jelentést.

2020. március 3-én a presbitérium elfogadta a 2019. évi zárszámadást és a 2020. évi költségvetést.

2019. november 25-én a presbitérium Dr. Bácskai Károlyt (határozatlan időre) kisegítő lelkészi szolgálattal bízta meg egyházközségünkben. Isten áldását kérjük a szolgálatra!

2019. március 10-én és 24-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2018-os lelkészi jelentést.

2019. március 10-én és 24-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2018-os felügyelői jelentést.

2019. március 5-én a Presbitérium elfogadta a 2018. évi zárszámadást és a 2019. évi költségvetést.

2018. szeptember 23-án a közgyűlés megválasztotta a Tizmárné Sziklai Mariannt - a pénztárosi, ill. Bartosné Gemzsi Zsuzsannát - a számvevőszéki tag tisztségre. 

2018. augusztus 5-én elbúcsúzott gyülekezetünktől Kovács Áron másodlelkész.

2018. március 11-én a közgyűlés megválasztotta a 2018-24-es ciklusra az egyházközség új tisztségviselőit és presbitereit.

2018. március 11-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2017-es felügyelői jelentést.

2018. március 11-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2017-es lelkészi jelentést

2018. február 19-én a Presbitérium elfogadta a 2017. évi zárszámadást és a 2018. évi költségvetést.

2018. február 7-én a Jelölő Bizottság véglegesítette a 2018-2024-es ciklusra a tisztviselő- és presbiterjelöltek névsorát. A jelöltek rövid bemutatkozása itt olvasható.

2017. június 9-én a Presbitérium módosította az Egyházközség 2017-es költségvetését.

2017. március 19-én és 26-án a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2016-os lelkészi jelentést.

2017. március 19-én és 26-án a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2016-os felügyelői jelentést.

2017. március 6-án a Presbitérium elfogadta a 2016. évi zárszámadást és a 2017. évi költségvetést.

2016. április 10-én és 17-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2015-ös lelkészi jelentést.

2016. április 10-én és 17-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2015-ös felügyelői jelentést.

2016. március 2-án a Presbitérium elfogadta a 2015. évi zárszámadást és a 2016. évi költségvetést.

2015. március 22-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2014-es lelkészi jelentést.

2015. március 22-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2014-es felügyelői jelentést.

2015. március 22-én a közgyűlés pénztárosi tisztségre megválasztotta Keresztesi Eszter Saroltát.

2015. március 3-án a Jelölő Bizottság jelöltet állított a megüresedett pénztárosi tisztségre.

2015. március 3-án a Presbitérium elfogadta a 2014. évi zárszámadást és a 2015. évi költségvetést

2014. március 9-én és 16-án a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2013-as lelkészi jelentést.

2014. március 9-én és 16-án a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2013-as felügyelői jelentést.

2014. január 28-án a Presbitérium elfogadta az egyházközség 2014. évi költségvetését.

2014. január 28-án a Presbitérium elfogadta az egyházközség 2013. évi zárszámadását.

2013. december 15-én Gáncs Péter püspök felavatta a felújított rákoscsabai gyülekezeti termet. Az ünnepi istentisztelet után Herzog Ferenc gondnok számolt be az elvégzett munkáról.

2013. július 24-én a Presbitérium beruházási döntéseket hozott és módosította a 2013. évi költségvetést.

2013. április 7-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2012. évről szóló lelkészi jelentést.

2013. április 7-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2012. évről szóló felügyelői jelentést.

2013. február 12-én a Presbitérium megválasztotta a gyülekezet képviselőit a Podmaniczky Iskola Igazgatótanácsába, valamint határozott a régi evangélikus iskola harangjának kölcsönadásáról.

2013. február 12-én a Presbitérium elfogadta a 2013. évi költségvetést.

2013. február 12-én a Presbitérium elfogadta a 2012. évi zárszámadást.

2012. december 16-án Győri Gábor esperes szolgálatával beiktattuk másodlelkészi szolgálatába Kovács Áron lelkész testvérünket.

2012. november 25-én az egyházközség közgyűlése másodlelkésszé választotta Kovács Áron beosztott lelkészt. Az iktatás december 16-án lesz a keresztúri istentisztelet keretében.

2012. október 28-án a közgyűlés Kovács Áron beosztott lelkészt jelölte másodlelkésznek. A választó közgyűlés november 25-én lesz a keresztúri istentisztelet keretében.

2012. október 9-én a presbitérium elindította a másodlelkészi állás betöltésének folyamatát.

2012. október 9-én a presbitérium örömmel üdvözölte a Nőegylet megalakulását és elfogadta annak működési szabályzatát.

2012. április 15-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2011. évről szóló lelkészi jelentést.

2012. április 15-én a közgyűlés meghallgatta és elfogadta a 2011. évről szóló felügyelői jelentést.

2012. március 25-én a közgyűlés megválasztotta az egyházközség tisztégviselőit és presbitereit. *A névsor itt olvasható.

2012. február 23-án a Jelölőbizottság véglegesítette a tisztségviselő- és presbiterjelöltek névsorát. *Rövid bemutatkozásuk itt olvasható.

2012. február 7-én a Presbitérium elfogadta a 2012. évi költségvetést.

2012. február 7-én a Presbitérium elfogadta a 2011. évi zárszámadást.

2012. január 12-én a Jelölőbizottság döntött a *2012-es tisztújítás menetrendjéről és elveiről.

2011. december 13-án a presbitérium határozatot hozott a gyülekezet belső békéjének megőrzéséről.

2011. december 13-án a presbitérium határozatokat hozott a gyülekezet területén létesítendő evangélikus oktatási intézményről.

2011. április 12-én a presbitérium határozatot hozott az egyházfenntartási hozzájárulás mértékéről.

2011. április 3-án tartott közgyűlésen hangzott el a lelkészi jelentés a 2010. évről.

2011. április 3-án tartott közgyűlésen hangzott el a felügyelői jelentés a 2010. évről.

2011. február 8-án a gyülekezet Presbitériuma elfogadta a 2011. év költségvetését.

2011. február 8-án a gyülekezet Presbitériuma elfogadta a 2010. év zárszámadását.

 

2010. november 28-án iktattuk be a gyülekezet új felügyelőjét, Zászkaliczky Pált. A közgyűlésen elhangzott beköszöntő beszédét itt olvashatja..