Anyagi ügyek

Gyülekezetünk elsősorban lelki közösség, ugyanakkor ebben a világban megjelenő szervezet is, amelynek anyagi kiadásai vannak. Többek között ki kell fizetnünk a közüzemi számlákat, pénzbe kerülnek a gyerekfoglalkozások alapanyagai, fizetést kell biztosítanunk a lelkészeinknek. Emellett őseink négy gyönyörű templomot hagytak ránk, amelyek fenntartása is jelentős költségekkel jár.

A gyülekezeti tagok három jogcímen támogathatják az egyházközségünk szolgálatát. Ezek a következők:

 • Perselypénz: az istentiszteletek végén gyűjtjük, elsősorban az istentiszteleti élet és a templomok fenntartását szolgálja.

 • Egyházfenntartási hozzájárulás (régi nevén egyházadó): a gyülekezet működésének biztosítására szolgál. Ebből kellene fizetnünk a lelkészek fizetését, a parókia épületének rezsijét, a biztosításokat. Összegét a presbitérium határozza meg.

 • Adomány: a fentieken felül ki-ki indíttatása alapján is támogathatja a gyülekezet szolgálatát. Célja elsősorban a fejlesztések finanszírozása, de sokszor az alapműködés biztosításához is szükség van rá.

A gyülekezet céljaira befizetéseket készpénzben a Lelkészi Hivatalban, bankszámlára történő átutalással vagy OTP-ben pénztári befizetéssel pedig az egyházköség vagy a Podmaniczky János Alapítvány  bankszámlájára lehet tenni.  

Bankszámlaadatok:

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség: 11717009-20004934.

Gyülekezetünk Podmaniczky János Alapítványa: 117017009-20044741

 

A presbitérium 2019-ben döntött az egyházfenntartási hozzájárulás összegéről a 6/2019. (03.05.) sz. presbitériumi határozatban.

A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve az alábbiakban határozza meg az egyházközség nagykorú tagjai számára az egyházfenntartási hozzájárulás mértékét:

 • nyugdíjasoknak, egyedülállóknak, önálló keresettel nem rendelkezőknek: havonta 600 Ft/fő,

 • keresettel rendelkezőknek: havonta 1.500 Ft/fő,

 • presbitereknek: havonta 2.500 Ft/fő.

 

Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyházfenntartási hozzájárulás összegét lehetőség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente.

Temetési szolgálat igénylése esetén a temetendő személy egyházfenntartási hozzájárulását visszamenőleg legalább 2 évre kérjük rendezni. Ettől a lelkész szociális szempontok alapján eltérhet, anyagi nehézség miatt temetési szolgálatot elutasítani nem lehet.

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2023-ban

Az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat az éves beszámoló tartalmazza majd.

 

Hónap Egyházfennt. hozzájárulás Perselypénz Adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Havi egyenleg
1 648 400 306 200 595 000 677 647 2 227 247 1 455 752 771 495
2 567 200 317 800 120 000 783 365 1 788 365 1 490 004 298 361
Összesen 1 215 600 624 000 715 000 1 461 012 4 015 612 2 945 756 1 069 856

 

 

Megjegyzés (nagyobb bevétel vagy kiadás):

 • január: bevétel: adomány: 500.000 Ft; urnahelyváltás: 200.000 Ft
 • február: bevétel: adomány: 300.000 Ft; támogatás (konfirmációs hétvége): 185.000 Ft

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2022-ben

Az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat az éves beszámoló tartalmazza majd.

Hónap Egyházfennt. hozzájárulás Perselypénz Adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Havi egyenleg
1 788 600 287 115 765 000 461 083 2 301 798 909 791 1 392 007
2 572 400 313 100 154 000 3 002 709 4 042 209 779 634 3 262 575
3 694 000 350 300 100 000 3 062 627 4 206 927 881 237 3 325 690
4 875 800 436 800 216 600 464 925 1 994 125 1 016 437 977 688
5 670 000 244 400 195 600 865 082 1 975 082 1 638 784 336 298
6 620 300 234 530 2 220 600 3 221 905 6 297 335 2 923 738 3 373 597
7 402 200 349 820 170 000 142 630 1 064 650 2 060 325 -995 675
8 470 600 258 590 151 500 1 447 786 2 328 476 1 474 570 853 906
9 403 400 302 840 247 000 318 719 1 271 959 2 691 811 -1 419 852
10 557 900 291 175 187 490 524 851 1 561 416 1 551 705 9 711
11 476 200 231 395 169 800 375 645 1 253 040 1 440 442 -187 402
12 2 206 600 902 955 617 000 905 434 4 631 989 2 313 910 2 318 079
Összesen 8 738 000 4 203 020 5 194 590 14 793 396 32 929 006 19 682 384 13 246 622

Megjegyzés (nagyobb bevétel vagy kiadás):

 • január: bevétel: adomány: 765.000 Ft; urnahelyváltás: 330.000 Ft
 • február: bevétel: keresztúri orgona felújításra egyházi támogatás 2.800.000 Ft; urnahelyváltás 200.000 Ft; adomány 154.000 Ft
 • március: bevétel: MEE visszatérítendő támogatás 3.000.000 Ft
 • április: bevétel:  urnahelyváltás 400.000 Ft; adomány: 216.600 Ft
 • május: bevétel: urnahelyváltás 330.000 Ft; MEE missziói nap támogatás: 150.000 Ft; 
 • június: 
  • bevétel: finn testvérgyülekezet támogatása (Rauma): 1.968.450 Ft; pünködsi adomány: 1.630.600 Ft; táborra gyülekezeti tagoktól: 544.000 Ft
  • kiadás: nyári tábor Balatongyörökön: 1.126.110 Ft; MVM éves elszámolás: 551.819 Ft
 • július: kiadás: Rákosligeti templomkert rendezése: 740.000 Ft
 • augusztus: bevétel: Finn testvérgyülekezetünk támogatása (Noormarkku): 781.260 Ft; Önkormányzati támogatás: 400.000 Ft + tábortámogatás 90.000 Ft; adomány: 140.000 Ft
 • szeptember: kiadás: finn testvérgyülekezetii programok, utazás, ételfogyasztás: 1.219.990 Ft; rákoskeresztúsi missziói nap költségei: 137.585 Ft
 • október: bevétel: urnahelyváltás 200.000 Ft;
 • december:
  • bevétel: egyházfenntartói járulék: 2.209.600 Ft; perselypénz: 846.455 Ft; OTP kamat: 244.169 Ft; adomány: 205.000 Ft
  • kiadás: MEE visszatérítendő támogatás (3 MFt) első részlet visszafizetése: 1.000.000 Ft

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2021-ben

Az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat az éves beszámoló tartalmazza majd.

Hónap Egyházfennt. hozzájárulás Perselypénz Adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Havi egyenleg
1 664 500 256 700 663 000 542 740 2 126 940 942 812 1 184 128
2 446 400 143 295 220 600 141 965 952 260 1 138 228 -185 968
3 790 500 172 025 159 000 292 902 1 414 427 1 406 995 7 432
4 716 400 120 000 157 000 928 597 1 921 997 1 056 042 865 955
5 828 200 285 451 2 451 200 1 122 480 4 687 331 1 380 323 3 307 008
6 723 200 299 370 934 000 250 939 2 207 509 1 412 981 794 528
7 450 200 195 280 315 000 1 725 851 2 686 331 1 870 579 815 752
8 492 100 415 510 170 600 2 308 125 3 386 335 1 139 676 2 246 659
9 604 100 230 590 595 000 14 929 742 16 359 432 2 665 944 13 693 488
10 531 700 265 305 602 000 82 728 1 481 733 1 206 510 275 223
11 711 200 270 640 590 000 631 510 2 203 350 1 549 151 654 199
12 1 995 600 835 030 330 000 313 311 3 473 941 4 810 737 -1 336 796
Összesen 8 954 100 3 489 196 7 187 400 23 270 890 42 901 586 20 579 978 22 321 608

Megjegyzés (nagyobb bevétel vagy kiadás):

 • január: bevétel: adomány: 571.000 Ft; urnahelyváltás: 530.000 Ft
 • február: kiadás: egyházmegyei járulék és kötelező offertórium: 283.440 Ft 
 • március: bevétel: pesti egyházmegye építési támogatás: 270.000 Ft
 • április: bevétel: urnahelyváltás: 790.000 Ft, LÉM támogatás: 106.002 Ft
 • május: bevétel: pünkösdi céladomány: 2.261.200 Ft; pályázati támogatások: GAZD.ALAP.MIN. 400.000 Ft és FŐV.ÖNK.XVII. NÉMET N.ÖNK 300.000 Ft
 • június:
  • bevétel: támogatás KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 120.000 Ft; támogatás FŐV.ÖNK. XVII. KER. 120.000 Ft; tábortámogatás GYÜLEKEZETI TAGOK: 95.000 Ft; GYERMEK ÉS IFJ. PÁLYÁZAT MEE 75.000 Ft; HITTAN TÁBOR FŐV.ÖNK. XVII. KER.: 70.000 Ft; TÁBOR TÁM. FŐV.ÖNK. XVII. KER.: 140.000 Ft;  
  • kiadás: hittanos tábor szállás: 400.300 Ft; konfi tábor: 210.000 Ft
 • július:
  • bevétel: finn testvérgyülekezeteink támogatása: 1.230.180 Ft; 
  • kiadás: urnahelyváltás: 350.000 Ft; Rákoshegy villámvédelem: 245.000 Ft; gyülekezeti konyha felújítása (villamos korszerűsítés; főzőlap, mosogatógép): 458.990 Ft; rákosligeti templomajtó javítás: 173.990 Ft; tábor: 70.000 Ft
 • augusztus:
  • bevétel: finn testvérgyülekezeteink támogatása: 1.755.350 Ft; önkormányzati támogatás: 350 eFt; 
  • kiadás: MEE urnatemető kölcsön 5. részlet visszafizetése: 1 MFt; 
 • szeptember:
  • bevétel: Miniszterelnökség vissza nem térítendő támogatás a keresztúri templom infra fűtés kialakítására és teljes kifestésére: 14.859.000 Ft;

   adomány: 485.000 Ft
  • kiadás: MEE hozzájárulás 660.000 Ft; villámvédelem a rákoscsabai templomban 520.000 Ft; 254.000 Rákoscsaba gyülekezeti terem falszigetelés javítása
 • november:
  • bevétel: támogatás (parókia kert) FŐV.ÖNK. XVII. KER. 400.000 Ft
  • kiadás: KÖZEL egyházközségi kiadványunk nyomdai költsége 330.200 Ft
 • december:
  • bevétel: urnahelyváltás: 200.000 Ft; 
  • kiadás: Rákoskeresztúri templom padfűtés - előleg: 3.429.000 Ft; Rákoskeresztúri templom orgonafelújítás: 2.400.000 Ft

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2020-ban

Hónap Egyházfennt. hozzájárulás Perselypénz Adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Havi egyenleg
1 583 800 202 950 725 600 658 400 2 170 750 1 915 155 255 595
2 415 500 271 650 130 000 236 480 1 053 630 1 095 072 -41 442
3 533 500 94 700 26 300 260 058 914 558 2 391 358 -1 476 800
4 764 100 318 000 125 400 1 986 966 3 194 466 948 678 2 245 788
5 787 100 228 710 1 853 000 663 417 3 532 227 1 082 993 2 449 234
6 572 800 259 650 712 000 1 150 640 2 695 090 2 560 560 134 530
7 401 600 275 650 240 000 277 836 1 195 086 1 826 040 -630 954
8 465 900 200 900 125 000 33 792 825 592 1 183 763 -358 171
9 507 400 188 080 210 000 723 195 1 628 675 1 886 212 -257 537
10 655 400 169 305 208 800 129 702 1 163 207 1 008 092 155 115
11 648 400 107 000 120 000 94 245 969 645 934 550 35 095
12 1 779 200 83 150 683 700 932 072 3 478 122 5 463 040 -1 984 918
Összesen 8 114 700 2 399 745 5 159 800 7 146 803 22 821 048 22 295 513 525 535


Megjegyzés (nagyobb bevétel vagy kiadás):

 • január:
  • bevétel: nagyobb összegú személyi adomány: 555.000 Ft, ill. önkormányzati támogatás (éritésvédelmi, villámvédelmi munkákra): 400.000 Ft 
  • kiadás: a rákoskeresztúri orgonafelújítás a korábbbi évekből összegyült céladományból (1. részlet, előleg): 495.000 Ft
 • március: kiadás: a rákoscsabai gyülekezeti terem falainak szigetelése, a nedvesedés megállítására: 681.101 Ft
 • április. bevétel: támogatás érkezett a finn testvérgyülekezetünktől, Raumából (5.000 €): 1.784.024 Ft
 • május. bevétel: Pünkösdi adomány befolyt összege: 1.815.000 Ft
 • június:
  • bevétel: támogatás érkezett finn testvérgyülekezettől, Noormarkkuból (2.000 €): 681.500 Ft
  • kiadás: rákoskeresztúri orgonafelújítás a korábbbi évekből összegyült céladományból (2. utolsó részlet): 1.155.000 Ft 
 • július: kiadás: rákoskeresztúri parókia és templom beázás és ereszjavítás: 669.840 Ft
 • szeptember:
  • bevétel: tábor támogatás 400.000 Ft
  • kiadás: 1.000.000 Ft Magyarországi Evangélikus Egyház (kolumbárium kölcsön visszafizetés 4. részlet)
 • december kiadás:
  • Orgona felújítás (nyert pályázat 2021) első részlet kifizetése céladományból  1.200.000 Ft
  • Egyházmegyei járulék befizetése     122.170 Ft
  • Pályázatok kiadásai (istentiszteletek viedófelvételei, a gyülekezet levéltári anyagának rendezése)     444.500 Ft
  • Kereső Szó nyomdai + postaköltsége     243.170 Ft
  • Nikodémus körök bibilia költsége     147.000 Ft
  • Rákoskeresztúri templom könyvtartó állvány 2db    222.600 Ft
  • Számítógép allokálás nyert pályázatból     228.473 Ft

 

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2019-ben

Hónap

Egyházfenntartói hozzájárulás

Perselypénz

Adomány

Egyéb bevétel

Bevételek összesen

Kiadások

Havi egyenleg

1

338 500

267 480

983 000

175 193

1 764 173

1 324 931

439 242

2

375 000

177 495

230 000

78 433

860 928

1 210 208

-349 280

3

615 200

325 200

407 000

636 154

1 983 554

1 305 892

677 662

4

960 800

533 770

462 000

77 596

2 034 166

1 111 474

922 692

5

608 700

208 700

198 800

461 396

1 477 596

1 040 430

437 166

6

727 800

285 390

1 774 600

704 184

3 491 974

1 941 172

1 550 802

7

506 500

207 220

75 000

428 096

1 216 816

651 085

565 731

8

506 100

178 850

110 000

1 645 594

2 440 544

1 508 258

932 286

9

584 700

247 140

100 000

264 474

1 196 314

1 267 991

-71 677

10

389 900

169 750

180 000

253 816

993 466

1 593 910

-600 444

11

1 051 900

197 070

157 600

261 806

1 668 376

1 252 000

416 376

12

1 716 800

774 865

358 000

635 180

3 484 845

2 538 758

946 087

Év végi korrekció

-45 000

-71 695

-48 200

199 132

34 237

4 778 802

-4 744 565

Összesen:

8 336 900

3 501 235

4 987 800

5 821 054

22 646 989

21 524 911

1 122 078

 

Kiegészítő megjegyzések

 • 6. hónap (pünkösdi adományok összege): 1.636.000 Ft.

 • 8. hónap (raumai finn testvérgyülekezet támogatása): 5.000 € / 1.636.178 Ft.

 • Év végi korrekció: 

  • Bevételi oldalon összesen plusz 34.237 Forint költségtérítés utólagos elszámolása.

  • Kiadási oldalon – a központi egyházi jelentés formájának megfelelő – pénzügyi szemléletű elszámolásra való áttérés miatt: 4.778.802 Ft. A tételek a beruházások egy év alatti teljes elszámolásával a következők:

   •   2.000.000 Ft: az urnatemető utolsó két blokkja márványtábláinak költségének elszámolása.

   •   2.778.802 Ft: a parókia vizesblokkjának felújítása, ill. ereszjavítása költségének elszámolása.

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2018-ban

Hónap

Egyházfenntartói hozzájárulás

Perselypénz

Adomány

Egyéb bevétel

Bevételek összesen

Kiadások

Havi egyenleg

1

553 000

237 350

524 000

424 329

1 738 679

1 293 517

445 162

2

270 700

222 390

15 000

52 364

560 454

1 142 774

-582 320

3

464 700

450 895

220 000

179 719

1 315 314

1 148 188

167 126

4

546 500

573 060

76 000

115 713

1 311 273

1 212 947

98 326

5

653 000

243 580

90 000

1 597 363

2 583 943

1 202 277

1 381 666

6

379 500

406 000

256 000

2 898 468

3 939 968

2 641 158

1 298 810

7

392 000

224 470

191 000

220 398

1 027 868

1 570 844

-542 976

8

397 598

190 800

30 000

685 116

1 303 514

1 905 770

-602 256

9

407 500

241 490

59 000

41 150

749 140

1 047 826

-298 686

10

420 000

181 040

105 000

197 253

903 293

1 175 783

-272 490

11

829 000

253 400

22 000

19 568

1 123 968

1 231 739

-107 771

12

1 969 700

648 120

433 000

2 578 749

5 629 569

2 728 044

2 901 525

Összesen:

7 283 198

3 872 595

2 021 000

9 010 190

22 186 983

18 300 867

3 886 116

 

Kiegészítő megjegyzések

 • Decemberben a bevételeink összesen 5.629 millió Ft összeget tett ki. Az átlag feletti bevétel elsősorban a

  • finn testvérgyülekezetünktől kapott 1,6 millió Ft-os támogatásnak,

  • a kerületi önkormányzattól kapott 450.000 Ft-os,

  • ill. egy magánszemély és cégétől a rákosligeti evangélikus templom padfűtésének javítására kapott 230.000 Ft-os támogatásnak köszönhető.

 • A decemberi kiadásunk összesen 2,728 millió Ft volt.

 • A teljes 2018-as év egyenlege – az urnatemető működési bevételeinek nélkül – 3,886 millió Ft plusz értéket mutat.

 • A pünkösdi adomány összege 1,575 milli Ft volt, amelyet az egyházközség működésére fordítottuk.

 • Az urnatemető 2018-ban került átadásra, annak minden költségével (19,475 millió Ft) és minden eddigi bevételével (sírhelymegváltásokból származó 7,8 millió Ft) együtt. A megvalósításhoz egyházközségünk 10 millió Ft visszatérítendő támogatást kapott a Magyarországi Evangélikus Egyháztól, melyből már 2 millió Ft-ot visszafizettünk. A további 8 millió Ft visszafizetését (évenként 1 millió Ft-ot) az urnatemető további bevételeiből szándékozik egyházközségünk kiegyenlíteni.