Anyagi ügyek

Gyülekezetünk elsősorban lelki közösség, ugyanakkor ebben a világban megjelenő szervezet is, amelynek anyagi kiadásai vannak. Többek között ki kell fizetnünk a közüzemi számlákat, pénzbe kerülnek a gyerekfoglalkozások alapanyagai, fizetést kell biztosítanunk a lelkészeinknek. Emellett őseink négy gyönyörű templomot hagytak ránk, amelyek fenntartása is jelentős költségekkel jár.

A gyülekezeti tagok három jogcímen támogathatják az egyházközségünk szolgálatát. Ezek a következők:

 • Perselypénz: az istentiszteletek végén gyűjtjük, elsősorban az istentiszteleti élet és a templomok fenntartását szolgálja.

 • Egyházfenntartási hozzájárulás (régi nevén egyházadó): a gyülekezet működésének biztosítására szolgál. Ebből kellene fizetnünk a lelkészek fizetését, a parókia épületének rezsijét, a biztosításokat. Összegét a presbitérium határozza meg.

 • Adomány: a fentieken felül ki-ki indíttatása alapján is támogathatja a gyülekezet szolgálatát. Célja elsősorban a fejlesztések finanszírozása, de sokszor az alapműködés biztosításához is szükség van rá.

A gyülekezet céljaira befizetéseket készpénzben a Lelkészi Hivatalban, bankszámlára történő átutalással vagy OTP-ben pénztári befizetéssel pedig az egyházköség vagy a Podmaniczky János Alapítvány  bankszámlájára lehet tenni.  

Bankszámlaadatok:

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség: 11717009-20004934.

Gyülekezetünk Podmaniczky János Alapítványa: 117017009-20044741

 

A presbitérium 2019-ben döntött az egyházfenntartási hozzájárulás összegéről a 6/2019. (03.05.) sz. presbitériumi határozatban.

A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Presbitériuma az egyház háztartásáról szóló 2000. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdésében foglalt feladatának eleget téve az alábbiakban határozza meg az egyházközség nagykorú tagjai számára az egyházfenntartási hozzájárulás mértékét:

 • nyugdíjasoknak, egyedülállóknak, önálló keresettel nem rendelkezőknek: havonta 600 Ft/fő,

 • keresettel rendelkezőknek: havonta 1.500 Ft/fő,

 • presbitereknek: havonta 2.500 Ft/fő.

 

Arra kérjük a testvéreket, hogy az egyházfenntartási hozzájárulás összegét lehetőség szerint több részletben fizessék be, például havonta vagy negyedévente.

Temetési szolgálat igénylése esetén a temetendő személy egyházfenntartási hozzájárulását visszamenőleg legalább 2 évre kérjük rendezni. Ettől a lelkész szociális szempontok alapján eltérhet, anyagi nehézség miatt temetési szolgálatot elutasítani nem lehet.

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2021-ben

Az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat az éves beszámoló tartalmazza majd.

 

Hónap Egyházfennt. hozzájárulás Perselypénz Adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Havi egyenleg
1 664 500 256 700 663 000 542 740 2 126 940 942 812 1 184 128
2 446 400 143 295 220 600 141 965 952 260 1 138 228 -185 968
3 790 500 172 025 159 000 292 902 1 414 427 1 406 995 7 432
4 716 400 120 000 157 000 928 597 1 921 997 1 056 042 865 955
5 828 200 285 451 2 451 200 1 122 480 4 687 331 1 380 323 3 307 008
6 723 200 299 370 934 000 250 939 2 207 509 1 412 981 794 528
7 450 200 195 280 315 000 1 725 851 2 686 331 1 870 579 815 752
8 492 100 415 510 170 600 2 308 125 3 386 335 1 139 676 2 246 659
9 604 100 230 590 595 000 14 929 742 16 359 432 2 665 944 13 693 488
Összesen 5 715 600 2 118 221 5 665 400 22 243 341 35 742 562 13 013 580 22 728 982

Megjegyzés (nagyobb bevétel vagy kiadás):

 • január: bevétel: adomány: 571.000 Ft; urnahelyváltás: 530.000 Ft
 • február: kiadás: egyházmegyei járulék és kötelező offertórium: 283.440 Ft 
 • március: bevétel: pesti egyházmegye építési támogatás: 270.000 Ft
 • április: bevétel: urnahelyváltás: 790.000 Ft, LÉM támogatás: 106.002 Ft
 • május: bevétel: pünkösdi céladomány: 2.261.200 Ft; pályázati támogatások: GAZD.ALAP.MIN. 400.000 Ft és FŐV.ÖNK.XVII. NÉMET N.ÖNK 300.000 Ft
 • június:
  • bevétel: támogatás KASZAP ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 120.000 Ft; támogatás FŐV.ÖNK. XVII. KER. 120.000 Ft; tábortámogatás GYÜLEKEZETI TAGOK: 95.000 Ft; GYERMEK ÉS IFJ. PÁLYÁZAT MEE 75.000 Ft; HITTAN TÁBOR FŐV.ÖNK. XVII. KER.: 70.000 Ft; TÁBOR TÁM. FŐV.ÖNK. XVII. KER.: 140.000 Ft;  
  • kiadás: hittanos tábor szállás: 400.300 Ft; konfi tábor: 210.000 Ft
 • július:
  • bevétel: finn testvérgyülekezeteink támogatása: 1.230.180 Ft; 
  • kiadás: urnahely váltás: 350.000 Ft; Rákoshegy villámvédelem: 245.000 Ft; gyülekezeti konyha felújítása (villamos korszerűsítés; főzőlap, mosogatógép): 458.990 Ft; rákosligeti templomajtó javítás: 173.990 Ft; tábor: 70.000 Ft
 • augusztus:
  • bevétel: finn testvérgyülekezeteink támogatása: 1.755.350 Ft; önkormányzati támogatás: 350 eFt; 
  • kiadás: MEE urnatemető kölcsön 5. részlet visszafizetése: 1 MFt; 
 • szeptember
  • bevétel: Miniszterelnökségi vissza nem térítendő támogatás a keresztúri templom infra fűtés kialakítására és teljes kifestésére: 14.859.000 Ft; adomány: 485.000 Ft
  • kiadás: MEE hozzájárulás 660.000 Ft; villámvédelem a rákoscsabai templomban 520.000 Ft; 254.000 Rákoscsaba gyülekezeti terem falszigetelés javítása

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2020-ban

Az adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos adatokat az éves beszámoló tartalmazza majd.

Hónap Egyházfennt. hozzájárulás Perselypénz Adomány Egyéb bevételek Bevételek összesen Kiadások Havi egyenleg
1 583 800 202 950 725 600 658 400 2 170 750 1 915 155 255 595
2 415 500 271 650 130 000 236 480 1 053 630 1 095 072 -41 442
3 533 500 94 700 26 300 260 058 914 558 2 391 358 -1 476 800
4 764 100 318 000 125 400 1 986 966 3 194 466 948 678 2 245 788
5 787 100 228 710 1 853 000 663 417 3 532 227 1 082 993 2 449 234
6 572 800 259 650 712 000 1 150 640 2 695 090 2 560 560 134 530
7 401 600 275 650 240 000 277 836 1 195 086 1 826 040 -630 954
8 465 900 200 900 125 000 33 792 825 592 1 183 763 -358 171
9 507 400 188 080 210 000 723 195 1 628 675 1 886 212 -257 537
10 655 400 169 305 208 800 129 702 1 163 207 1 008 092 155 115
11 648 400 107 000 120 000 94 245 969 645 934 550 35 095
12 1 779 200 83 150 683 700 932 072 3 478 122 5 463 040 -1 984 918
Összesen 8 114 700 2 399 745 5 159 800 7 146 803 22 821 048 22 295 513 525 535


Megjegyzés (nagyobb bevétel vagy kiadás):

 • január:
  • bevétel: nagyobb összegú személyi adomány: 555.000 Ft, ill. önkormányzati támogatás (éritésvédelmi, villámvédelmi munkákra): 400.000 Ft 
  • kiadás: a rákoskeresztúri orgonafelújítás a korábbbi évekből összegyült céladományból (1. részlet, előleg): 495.000 Ft
 • március: kiadás: a rákoscsabai gyülekezeti terem falainak szigetelése, a nedvesedés megállítására: 681.101 Ft
 • április. bevétel: támogatás érkezett a finn testvérgyülekezetünktől, Raumából (5.000 €): 1.784.024 Ft
 • május. bevétel: Pünkösdi adomány befolyt összege: 1.815.000 Ft
 • június:
  • bevétel: támogatás érkezett finn testvérgyülekezettől, Noormarkkuból (2.000 €): 681.500 Ft
  • kiadás: rákoskeresztúri orgonafelújítás a korábbbi évekből összegyült céladományból (2. utolsó részlet): 1.155.000 Ft 
 • július: kiadás: rákoskeresztúri parókia és templom beázás és ereszjavítás: 669.840 Ft
 • szeptember:
  • bevétel: tábor támogatás 400.000 Ft
  • kiadás: 1.000.000 Ft Magyarországi Evangélikus Egyház (kolumbárium kölcsön visszafizetés 4. részlet)
 • december kiadás:
  • Orgona felújítás (nyert pályázat 2021) első részlet kifizetése céladományból  1.200.000 Ft
  • Egyházmegyei járulék befizetése     122.170 Ft
  • Pályázatok kiadásai (istentiszteletek viedófelvételei, a gyülekezet levéltári anyagának rendezése)     444.500 Ft
  • Kereső Szó nyomdai + postaköltsége     243.170 Ft
  • Nikodémus körök bibilia költsége     147.000 Ft
  • Rákoskeresztúri templom könyvtartó állvány 2db    222.600 Ft
  • Számítógép allokálás nyert pályázatból     228.473 Ft

 

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2019-ben

 

Hónap

Egyházfenntartói hozzájárulás

Perselypénz

Adomány

Egyéb bevétel

Bevételek összesen

Kiadások

Havi egyenleg

1

338 500

267 480

983 000

175 193

1 764 173

1 324 931

439 242

2

375 000

177 495

230 000

78 433

860 928

1 210 208

-349 280

3

615 200

325 200

407 000

636 154

1 983 554

1 305 892

677 662

4

960 800

533 770

462 000

77 596

2 034 166

1 111 474

922 692

5

608 700

208 700

198 800

461 396

1 477 596

1 040 430

437 166

6

727 800

285 390

1 774 600

704 184

3 491 974

1 941 172

1 550 802

7

506 500

207 220

75 000

428 096

1 216 816

651 085

565 731

8

506 100

178 850

110 000

1 645 594

2 440 544

1 508 258

932 286

9

584 700

247 140

100 000

264 474

1 196 314

1 267 991

-71 677

10

389 900

169 750

180 000

253 816

993 466

1 593 910

-600 444

11

1 051 900

197 070

157 600

261 806

1 668 376

1 252 000

416 376

12

1 716 800

774 865

358 000

635 180

3 484 845

2 538 758

946 087

Év végi korrekció

-45 000

-71 695

-48 200

199 132

34 237

4 778 802

-4 744 565

Összesen:

8 336 900

3 501 235

4 987 800

5 821 054

22 646 989

21 524 911

1 122 078

 

Kiegészítő megjegyzések

 • 6. hónap (pünkösdi adományok összege): 1.636.000 Ft.

 • 8. hónap (raumai finn testvérgyülekezet támogatása): 5.000 € / 1.636.178 Ft.

 • Év végi korrekció: 

  • Bevételi oldalon összesen plusz 34.237 Forint költségtérítés utólagos elszámolása.

  • Kiadási oldalon – a központi egyházi jelentés formájának megfelelő – pénzügyi szemléletű elszámolásra való áttérés miatt: 4.778.802 Ft. A tételek a beruházások egy év alatti teljes elszámolásával a következők:

   •   2.000.000 Ft: az urnatemető utolsó két blokkja márványtábláinak költségének elszámolása.

   •   2.778.802 Ft: a parókia vizesblokkjának felújítása, ill. ereszjavítása költségének elszámolása.

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2018-ban

 

Hónap

Egyházfenntartói hozzájárulás

Perselypénz

Adomány

Egyéb bevétel

Bevételek összesen

Kiadások

Havi egyenleg

1

553 000

237 350

524 000

424 329

1 738 679

1 293 517

445 162

2

270 700

222 390

15 000

52 364

560 454

1 142 774

-582 320

3

464 700

450 895

220 000

179 719

1 315 314

1 148 188

167 126

4

546 500

573 060

76 000

115 713

1 311 273

1 212 947

98 326

5

653 000

243 580

90 000

1 597 363

2 583 943

1 202 277

1 381 666

6

379 500

406 000

256 000

2 898 468

3 939 968

2 641 158

1 298 810

7

392 000

224 470

191 000

220 398

1 027 868

1 570 844

-542 976

8

397 598

190 800

30 000

685 116

1 303 514

1 905 770

-602 256

9

407 500

241 490

59 000

41 150

749 140

1 047 826

-298 686

10

420 000

181 040

105 000

197 253

903 293

1 175 783

-272 490

11

829 000

253 400

22 000

19 568

1 123 968

1 231 739

-107 771

12

1 969 700

648 120

433 000

2 578 749

5 629 569

2 728 044

2 901 525

Összesen:

7 283 198

3 872 595

2 021 000

9 010 190

22 186 983

18 300 867

3 886 116

 

Kiegészítő megjegyzések

 • Decemberben a bevételeink összesen 5.629 millió Ft összeget tett ki. Az átlag feletti bevétel elsősorban a

  • finn testvérgyülekezetünktől kapott 1,6 millió Ft-os támogatásnak,

  • a kerületi önkormányzattól kapott 450.000 Ft-os,

  • ill. egy magánszemély és cégétől a rákosligeti evangélikus templom padfűtésének javítására kapott 230.000 Ft-os támogatásnak köszönhető.

 • A decemberi kiadásunk összesen 2,728 millió Ft volt.

 • A teljes 2018-as év egyenlege – az urnatemető működési bevételeinek nélkül – 3,886 millió Ft plusz értéket mutat.

 • A pünkösdi adomány összege 1,575 milli Ft volt, amelyet az egyházközség működésére fordítottuk.

 • Az urnatemető 2018-ban került átadásra, annak minden költségével (19,475 millió Ft) és minden eddigi bevételével (sírhelymegváltásokból származó 7,8 millió Ft) együtt. A megvalósításhoz egyházközségünk 10 millió Ft visszatérítendő támogatást kapott a Magyarországi Evangélikus Egyháztól, melyből már 2 millió Ft-ot visszafizettünk. A további 8 millió Ft visszafizetését (évenként 1 millió Ft-ot) az urnatemető további bevételeiből szándékozik egyházközségünk kiegyenlíteni.

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2017-ben

 

Hónap

Egyházfenntartói hozzájárulás

Persely 

Adomány

Egyéb bevétel

Bevételek összesen 

Kiadások

Havi egyenleg 

1

406 000

209 800

450 000

395 089

1 460 889

1 374 047

86 842

2

231 000

178 600

0

52 689

462 289

1 021 330

-559 041 

3

 450 000

 200 190

 155 000

 1 080 224

 1 885 414

 1 811 577

 73 837

4

 617 100

506 340

188 000

1 311 081

2 622 521

1 497 002

 1 125 519

5

 599 500

134 270

59 000

105 000

 639 876

1 537 646

1 296 125

241 521

6

 363 500

223 050

 32 000

1 607 000

533 280

 2 758 830

1 904 297

854 533

7

 288 200

260 760

125 000

572 248

 1 246 208

1 510 451

-264 243

8

 204 000

165 380

 58 000

32 223

 459 603

1 063 355

-603 752

9

203 000

155 605

99 000

991 434

1 449 039

2 294 959

-845 920

10

 471 000

414 200

143 000

103 453

1 131 653

2 999 517

-1 867 864

11

 703 500

188 180

67 000

743 721

1 702 401

1 927 179

-244 778

12

2 093 500

487 755

212 000

788 246

3 581 501

3 447 640

133 861

Összesen:

6 630 300

3 124 130

3 300 000

7 243 564

20 297 994

22 147 479

-1 849 485

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2016-ban

 

Hónap

Egyházfenntartói hozzájárulás

Persely

Adomány

Egyéb bevétel

Bevételek összesen

Kiadások

Havi egyenleg

1

 163 000

255 815

271 475

61 242 

 751 532

1 190 631

-439 099

2

321 000

185 805

27 000

159 244

693 049

1 028 634

-335 585

3

631 000

331 100

50 500

146 845

1 159 445

1 268 535

-109 090

4

404 600

137 420

135 000

323 684

1 000 704

923 078

77 626

5

 541 500

 339 550

 188 000

1 226 100

1 052 373

 3 347 523

1 002 246

2 345 277

6

 332 110

 233 180

249 000

5 000

395 672

1 214 962

 2 759 394

-1 544 432

7

 278 000

 198 080

 58 000

135 000

 294 630

 963 710

 1 206 134

 -242 424

8

 198 000

 188 550

 25 000

 514 789

 926 339

 1 069 192

 -142 853

9

 383 000

 311 900

 140 000

 216 706

 1 051 606

 1 713 595

-661 989

10

 338 000

237 585

 17 000

54 900

647 485

 924 082

 -276 597

11

 891 000

 195 620

 39 000

 50 895

 1 176 515

 1 430 143

 -253 628

12

 1 917 500

462 850

193 000

2 424 658

4 998 008

2 098 758

2 899 250

Összesen:

6 398 710

3 077 455

2 759 075

5 695 638

17 930 878

16 614 422

1 316 456

Egyházközségünk bevételei és kiadásai 2015-ben

 

Hónap

Perselypénz

Egyházfenntartói hozzájárulás

Adomány

Bevételek összesen

Kiadások összesen

Havi egyenleg

1

173 335

312 000

21 000

506 335

1 243 171

-736 836

2

161 920

258 200

58 000

478 120

1 359 111

-880 991

3

283 345

257 500

40 000

580 845

1 069 068

-488 223

4

406 690

770 300

974 000

2 150 990

1 207 963

943 027

5

331 890

682 250

262 000

1 250 600

2 526 740

983 359

1 543 381

6

161 430

427 000

15 000

10 000

613 430

661 711

-48 281

7

182 065

213 500

392 190

787 755

1 249 682

-461 927

8

222 210

221 500

60 000

503 710

823 110

-319 400

9

128 270

304 000

71 000

260 500

763 770

977 544

-213 774

10

263 890

485 000

20 000

768 890

1 143 548

-374 658

11

183 990

731 000

54 000

968 990

910 197

58 793

12

742 835

1 714 800

224 000

8 000

2 689 635

2 920 102

-230 467

Összesen:

3 421 870

6 377 050

3 720 290

13 339 210

14 548 566

-1 209 356


Kapcsolódó megjegyzések

 • A májusi pünkösdi áldozati adományt (1.250.600 Ft) a gyülekezet működésének fedezetére kértük.