Nőegylet

A Rákoskeresztúri Evangélikus Nőegylet - 71 év szünet után - 2012-ben alakult újra. Azóta folyamatosan működő csoport. Feladataink sokrétűek, és talán sok gyülekezeti tag számára is egyértelmű, hogy a tiszta ablakok, az adventi vásár, a terített asztalok, a finom sütemények mögött szorgos asszonykezek munkája van. Számtalan program megvalósításában vettünk részt az évek során. Rendszeresen tartunk összejöveteleket tagjaink számára. Ezeket az alkalmakat énekkel és áhítattal kezdjük és imával, énekkel zárjuk. Az összejövetelek baráti, kellemes hangulatban telnek. Sok értékes barátság alakult ki közöttünk a közös munka során.

Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! (Zsolt 100)

2012. szeptember 29-én, az alakuló ülés délutánján az összegyűlt nőtestvérek részt vettek a “Reformáció és a nők” című kiállítás megnyitóján. A kiállítást dr. Kertész Botond, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos munkatársa mutatta be, aki elismerően szólt a nőknek a társadalomban és a gyülekezetekben betöltött szerepéről, és megismertette a jelenlevőkkel a nőegyleti munka történelmi előzményeit és annak fontosságát. Nagyné Szeker Éva lelkészasszony felolvasott  a Nőegyleti Napló 1934. október 15-i bejegyzéséből. A részlet szerint a nőegylet célja egymás megismerésén keresztül a lelki erők fokozása és a gyülekezet szegényeinek szolgálata. A 78 évvel ezelőtti szavak összecsengenek a nőegylet jelenlegi céljaival.

 

A nőegyleti munka sok örömmel szolgál számunkra, de feladatainkhoz szükségünk van további szorgos, a gyülekezetért tenni akaró nőtestvérre is. Alkalmainkra továbbra is szeretettel várjuk a gyülekezet lányait, asszonyait!

Alkalmaink: az aktuális alkalmakat az istentiszteleten illetve a gyülekezet honlapján hirdetjük

A nőegylet elnöke: Reckné Bielik Mária

 

-----------------------

Sziklai Istvánnéval, a nőegylet korábbi elnökével készített interjú a Kereső Szó 2016. évi adventi számában olvasható.