Istentisztelet

Istennek hála, hogy vasárnaponként mind a négy templomunkban szólhat az ő Igéje. A gyülekezeti élet egyik csúcspontja, amikor az istentiszteleten az úrvacsora alkalmával részesei lehetünk Isten országának, és megemlékezhetünk arról, hogy Jézus Krisztus értünk áldozta az életét, hogy nekünk örök életünk lehessen.

"És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer." Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. (Apcsel 10,42-44)

Hívunk és várunk istentiszteleteinkre!

 

Istentiszteleti alkalmaink vasárnaponként:

  • Rákoskeresztúr: 11.00,   Rákoshegy: 9.00,   Rákoscsaba: 9.00,   Rákosliget: 11.00

Úrvacsoravétel: minden hónap első vasárnapján, valamint nagy ünnepeken az istentisztelet keretében.

Havonta egyszer a rákoskeresztúri templomban családi istentisztelet tartunk. Ekkor az evangélikus iskolánk tanulói és családjai is részt vesznek az alkalmon, melyen hagyományos, énekeskönyvi és ifjúsági énekeket is éneklünk változatos hangszeres kísérettel. Az igehirdetés szolgálatát ilyenkor az iskolalelkész végzi.